Курс по Цигулка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА


Уроците по цигулка , могат да бъдат ориентирани както и към класическа музика, така и към по – модерни музикални жанрове. Паралелно с изучаването на инструмента, ученикът ще добива и представа за теоритичната част на музиката, като това ще му помогне да изгради себе – си, като артист с вкус и поглед към това, как да изразява себе си чрез инструмента.

ПРЕПОДАВАТЕЛ