Апостол Апостолов

Преподавател по Саксофон

Апостол Апостолов Апостол Апостолов е магистър по саксофон и педагогика на Музикалната академия „Панчо Владигеров“ – София. Свири тенор, алт, баритон и сопран саксофон, както и флейта. Дългогодишен член на Биг Бенда на Българското национално радио, а преди това концертмайстор и аранжор на Естрадния оркестър на Ансамбъла на строителните войски. Специалист по компютърен нотопис.
В класа по изучаване на саксофон учениците трябва да придобият основни инструментални и технически умения. Обучаващите се придобиват навици за солово, ансамблово и оркестрово свирене.
Главните насоки на обучението са:
– Изграждане на правилна постановка и овладяване на основните инструментално-технически похвати, както и усвояването на различни музикално-изразни средства;
– Изучаване на произведения от различни музикални жанрове, запознаване с характерните особености на музикалните стилове;
– Култивиране на умения за свирене от пръв поглед;
– Придобиване на необходимата теоретическа и практическа подготовка за   самостоятелна работа.
В началния етап на обучението подробно се обясняват изпълнителското дишане, правилната постановка, тоноизвличане и апликатура на инструмента. Запознаване с произхода, устройството и развитието на саксофона.
Важен раздел е формирането на качества по отношение на тона, изравнената му звучност в различните регистри, вярна интонация, работа с въздушната струя, артикулация и пръстова техника. Важен момент е създаването на навици у учениците за самостоятелна работа в къщи. При подготовката се отделя достатъчно време за работа върху гамите, различните щрихи и динамични варианти. Техническите упражнения и етюдите играят голяма роля за усвояването на полезни изпълнителски навици. Към програмата на всеки отделен ученик, преподавателят може да обогати учебния репертоар и с нови пиеси, съобразени със степента на развитие на обучаващия се.

А.А.

Вашият коментар