Сценично поведение

Преподавател:

Екатерина Казакова

Изявата е част от нашето ежедневие. Излизайки на сцена често се питаме „Къде да си сложа ръцете?“, „Накъде да гледам?“, „Няма ли да се изложа?“. Курсът по „Сценично поведение“, ще даде отговор на тези въпроси.

Обучението включва: 

 • Упражнения за дишане, артикулация, звукоизвличане;
 • Упражнения за правилна стойка и владеене на сценичното пространство;
 • Сценично поведение, техники за овладяване на сценичната треска;
 • Актьорски практики за изпълнители;
 • Подготовка за сценични изяви – участия в концерти, конкурси и представления;

Обучението е индивидуално и дава възможност за прилагане на индивидуален подход към всеки.

Няма възрастови ограничения.

Музикален театър

Мюзикълът възвърна своята популярност последните години. Доказателство за това са американските филмови блокбастери. Все повече шоу бизнесът търси артисти с комплексни умения. Обучението по музикален театър има за цел да въведе обучаващите се в спецификата на мюзикъла като сценично изкуство.

То включва:

 • Етика в театъра.
 • Основни принципи в театралната игра.
 • Реч – дишане, артикулация, правоговор; Реч и действие
 • Актьорски практики
 • Вокална подготовка
 • Концентрация и овладяване на сценичното пространство.
 • Ритмика и игрови задачи
 • Танцови техники – координация, рефлективност, адаптация в пространството, ритъм;
 • Работа върху роля

Театралните занимания в група включва следните етапи на обучение.

 • Придобиване на сценично самочувствие и емпатия
 • Партниране в ролева ситуация
 • Работа с роля и драматургичен материал
 • Развиване на импровизационни умения
 • Представление пред публика

Няма възрастови ограничения.

Всеки сезон завършва със спектакъл пред публика и получаване на сертификат.

 

Вашият коментар