Преподавател:

Апостол Апостолов – Толи

Програма за обучение по саксофон.

1. Запознаване с ученика, и неговите познания по музика.
2. В зависимост от това, изработване на индивидуална програма, свързана с изучаване на музикалния език и музикално изразните средства.
3. Свързване на тази идея за музиката, като език, с конкретния музикален инструмент. В случая саксофон, или кларинет. Изясняване на връзката между двата инструмента с цел овладяване и на двата, като това е въпрос на по напреднал стадии.
4. За начало, започваме с упражнения за дишане, свързани със звукоизвличане интонация и овладяване на грифа на инструмента. Акцент върху звука, като основно изразно средство, и изграждане на представа за красив звук.
5. След като бъде овладян този етап, преминаваме към изпълнение на леки музикални етюди и пиеси, за изграждане на представа за щрихи, артикулация, динамика, и постигане на изразително изпълнение свързано с красив звук, отчетлива артикулация и динамика на звука.
6. Изучаването на музика и музикален инструмент, е като изучаване на език. Полезно е да се съчетаят уменията: слушане, четене, писане и говорене. В тази връзка е добре да се слуша, чете, пише и изпълнява музика, която е в сферата на изкуството. Като започнем от Класиката през всичко останало.
7. Тук е момента да се отбележи, че обучението ще включва и изработване на представа – способности за импровизация свързани с джаза и поп музиката.

Вашият коментар