Преподаватели:

Михаела Мартин

Румяна Георгиева

Ралица Aнгелова

  • Tеоретични основи на певческото изкуство;
  • Упражнения за дишане, артикулация, звукоизвличане;
  • Диапазон – изравняване и разширяване чрез вокализи;
  • Упражнения по вокална постановка
  • Фраза и динамика;
  • Сценично поведение, техники за овладяване на сценичната треска;
  • Подбор на репертоар (от популярните джаз-стандарти, арии от мюзикъли, поп и рок песни с висока художествена-естетическа стойност)
  • Разучаване на нови песни;
  • Микрофонна техника, пеене със синкбек;
  • Подготовка за сценични изяви и участия в концерти, шоу-програми и конкурси.