Преподавател:

Росен Парлапанов

Предметът „Музикална Теория“ в „Център за Музикални Изкуства“ е курс, който обединява „Елементарна теория на музиката“, „Солфеж“ и „Хармония“, като съчетава класическите правила в тези дисциплини с особеностите при приложението им в Поп и Джаз музиката. Паралелно с изучаването на музикалната теория се правят и анализи на известни Поп и Джаз теми и по този начин курсистите се запознават с творчеството и похватите на доказани имена в този тип музика. В по-напредналите групи се включва и изучаване на „Композиция“, „Оркестрация“ и „Импровизация“. Курса е разделен на няколко групи с различно ниво на подготовка, като по този начин всеки нов курсист може да избере най-подходящата за него група – от „начинаещи“ до „напреднали“.