Преподавател:

Васил Бележков

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ – КИТАРА ЗА НАЧИНАЕЩИ

1. Елементарна теория на музиката и опознаване на инструмента китара.
– модели
– настройване с тунер
– други методи на настройване без тунер
2. Гами и технически упражнения на 1-ва позиция в една октава.
– Акорди на 1-ва позиция с отворени струни
– Работа с метроном за овладяване на нотните стойности и етюди
3. Мажорни и минорни гами в две октави във всички позиции.
4. Овладяване на старите ладове и тяхното приложение в импровизацията.
5. Опознаване на различните китарни ефекти – DISTORTION, COMPRESSOR, DELAY
6. Акорди и акордови обръщения.
– Ритмични упражнения
– Усилена работа с метроном за овладяване на различни стилови акомпанименти
7. Първи стъпки в импровизацията.
– мажорни и минорни пентатоники
– изучаване на различни Блус схеми
– работа с акордовите степени и арпежи
8. Индивидуална работа, според стиловия интерес на ученика
– Стилове: ROCK, HEAVY METAL, POP, BLUES, FUNK, JAZZ.