Преподавател:

Цветан Георгиев

В работата си с начинаещи и по-напреднали, Цветан Георгиев залага на индивидуалният подход към всеки.Той разпределя курсистите в две основни категории:Ниво начинаещи:

  • овладяване на постановка “ръце”
  • овладяване на постановка “крака”
  • работа за координация
  • индивидуален подход към всеки спрямо личните му стилови предпочитания ( рок, поп, джаз и др.)

Ниво напреднали :

  • запознаване с “не независимият” метод на свирене
  • начини и видове на солиране на барабани
  • изграждане на мелодични линии
  • динамики
  • работа със плейбеци съобразени с индивидуалният вкус и ниво на курсиста

Преподавател:

Еленко Петров