Васил Бележков – учител по китара

Упражнение за тремоло от квинтоли („петорно“ тремоло)