Видео уроци

Цветан Георгиев: (барабани)

Урок по самба и босса нова – формат WMV, 10:06мин., 25.6Mb
(публикуван за пръв път в сайта Музикант.ORG)
Втори урок на Цветан – формат WMV, 14:56мин., 38,5Mb
(публикуван за пръв път в сайта Музикант.ORG)

Урок по Chicken Pickin’ на Борис Сотиров

Workshop на преподавателите на „Център за Музикални Изкуства“!

Приятно гледане!

Част Първа

Част Втора

Част Трета

Част Четвърта

Част Пета

Част Шеста

Вашият коментар